För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Välfärdsskaparna 2021

Välfärdsskaparna 2021

Småföretagen – största finansiären av kommunernas välfärdstjänster

I Sverige finns det över en miljon företag som har skapats av våra 500 000 företagare. Småföretagen – som avser företag med färre än 50 anställda – utgör 99,4 procent av dessa och står för hela fyra av fem jobb som skapats under de senaste trettio åren.

Nästan alla företag vill växa

Den stora majoriteten av småföretagen är ägarledda företag där ägaren både styr och arbetar i företaget. Nästan alla företag vill växa och därmed skapa fler jobbtillfällen. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Framtidens jobb och välfärd

Vi har sammanställt den här rapporten för att synliggöra småföretagens betydelse för välfärden i hela Sverige och i synnerhet för kommunerna där småföretagen är verksamma. Beräkningarna baseras på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och småföretagens betydelse för framtidens jobb och välfärd runt om i landet.

Gå till nästa kapitel: Sammanfattning