headphones newspaper video-player

Appendix: Lista med alla kommuner

Här finns rankingen med samtliga 290 kommuner och fördelningen av kommunala skatteintäkter per sektor.

 

Gå till nästa kapitel: Appendix: rapporter kommun för kommun