headphones newspaper video-player

Polisnärvaro

Endast en av tre företagare känner sig trygg med polisnärvaron och många upplever att det inte är värt att polisanmäla brott.

Brott mot företag är ett allvarligt problem som ökar otryggheten för anställda, kunder och leverantörer. Alla har rätt till trygghet och vi kan inte acceptera ett försämrat företagsklimat på grund av brott. Företagarna vill att brott mot företagare prioriteras högre än i dag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD