podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Är det it-säkert?

En undersökning om företagares utsatthet för it-relaterade brott, kontakter med polisen och åtgär...

Företagarna granskar partiernas vallöften

I vilken utsträckning går partierna till val på att ge bättre förutsättningar för att uppfinna, upptäcka, starta företag och bedriva handel med varandra? Kort sagt, hur avspegla...

Kostnadsrapporten

Inflationen, som tidigare drevs upp av stigande energi- och drivmedelspriser, omfattar nu allt fl...

Företagarfakta 2022

Rapportserien Företagarfakta 2022 ger unik inblick i det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.