podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Företagarna Dalarna

Företagarna Dalarna arbetar för att det ska bli enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag i Dalarna! Vi stöttar våra lokalföreningar i deras verksamhet och driver opinion för att företagare ska bli mer framgångsrika i sitt företagande. 

 Eva Cooper, Regionchef 
 Mail: eva.cooper@foretagarna.se 

 Maria Tunhult, Regionsamordnare
 Mail: maria.tunhult@foretagarna.se

 Ulrika Rönström, Regionsamordnare
 Mail: ulrika.ronstrom@foretagarna.se

 Johanna Pettersson, Kommunikatör 
 Mail: johanna.pettersson@foretagarna.se

 Marcus Larsson, Projektledare lokal opinion
 Mail: Marcus.larsson@foretagarna.se

Föreningar i Dalarna

Föreningarna utgör grundverksamheten i Företagarna. Välj ort för att se din närmsta förening i Dalarna.

 

Kontakta regionkontoret i Dalarna
Postadress - c/o DoSpace Drottninggatan 18 803 20 Gävle
0708-10 17 83
Hitta andra regionkontor

Årets Företagare delas ut årligen av  Företagarna. Det är en av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser för företagare och finns på lokal, regional och nationell nivå.

Jobbskaparna. Välfärdsbyggarna. Samhällsbärarna.

I Sverige finns det 500 000 företagare, var och en med sin historia, sin röst och sin idé att inspireras av.

Möt fler jobbskapare

Medlem söker medlem

Som medlem i Företagarna får du tillgång till tjänsten medlem söker medlem. Där kan du hitta andra medlemmar i Företagarna! För samarbete, affärer eller utbyte av erfarenheter. 

Historisk sammanslagning

Två företagarorganisationer i Leksand blir en när FFLIST går upp i Företagarna Leksand.

Dags att bli medlem?

Kunskap, påverkan, nätverk. Vi vill att du som företagare ska få det stöd du behöver för att driva ditt företag. 

Få stöd av våra jurister

Som medlem får du kostnadsfri telefonrådgivning av våra juridiska experter som hjälper dig med ditt företagande.

Nyheter från vårt område
Därför är jag medlem

Ola Granholm driver Framväxtbolaget i Dalarna. Här berättar han varför han är medlem i Företagarna. 

Därför är jag medlem

Emma Ericson driver Ramhuset konst & ram. Här berättar hon varför hon är medlem i Företagarna.

Event i vårt område
Politik och påverkan

Vårt mål är att med stöd av dig som medlem skapa ett företagarklimat fritt från regelkrångel och höga avgifter där du som driver företag kan fokusera på det som du är bäst på.

GDPR

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Dalarna ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Dalarna tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Dalarna Service  AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Dalarna lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Dalarna. Du har även rätt att klaga på Företagarna Dalarnas behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Dalarna Service AB 023-70 59 90,

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.