För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hållbarhet för din bransch

Här listar vi några av de många branschinitiativ som finns tillsammans med länkar till sidor med användbar information inom olika näringsgrenar. Kanske finns det fler för just ditt område?
Hållbarhet / CSR per bransch

Finans- och försäkringsverksamhet

 

SWESIF

Sveriges Forum för hållbara investeringar. Ansvarar bla för Hållbarhetsprofilen, ett fondfaktablad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar.

PRI – Principles for Responsible Investments

FN-stödda principer för ansvarsfulla investeringar om omfattar sex allmänna riktlinjer. Alla företag med investeringsverksamheter kan använda sig av de sex principerna och kan också välja att ansluta sig till PRI.

Fiskerinäringen

 

Marine Stewardship Council 

(MSC) är en oberoende ideell organisation som arbetar för att främja ett hållbart fiske. MSC har utvecklat en global miljöstandard för uthålligt fiske, Certified Sustainable Seafood. 

Handel

 

AMFORI

Globala affärsorganisation för öppen och hållbar handel med över 2 000 återförsäljare, importörer, varumärken och föreningar från över 40 länder. Erbjuder stöd att förbättra socialt ansvarstagande respektive miljöprestanda i hos leverantörer samt en gemensam plattform för hållbarhetsgranskning av leverantörskedjan.

FairTrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning med syfte att skapa bättre villkor för odlare, producenter och anställda.

International Council of Toy Industries

Organisation för leksaksindustrin som verkar för att förbättra etik och säkerhetsrutiner i leksaksfabriker.

IT- och telekom

 

TCO-Certifiering

TCO har tagit fram ett certifieringssystem som miljömärker IT-produkter. 

GESI - Global E-Sustainability Initiative

Ett internationellt företagssamarbete som syftar till sociala och miljömässiga förbättringar i elektronikföretagens leverantörskedjor.

RBA - Responsible Business Alliance

En internationell ideell organisation för elektronik-, detaljhandels-, bil- och leksaksföretag som har för avsikt att stödja rättigheter och välbefinnande för arbetstagare och samhällen som berörs av den globala försörjningskedjan. RBA har bla upprättat en gemensam uppförandekod och genomför utbildningar.

Kemi, hygien och kemitekniskt

 

Branschföreningen för industriell och institutionell hygien

Branschorganisation för produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll. Erbjuder bland annat utbildningar och bevakar miljömärkningar och miljöregler.

ICCA

The International Council of Chemical Associations (ICCA) har startat initiativet ’Responsible Care’ för att förbättra och stödja branschens hållbarhetsarbete inom miljö, hälsa, säkerhet och trygghet.

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Företräder svenska och utlandsägda företag inom kemi, plast och materialbranscherna med gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.

KTF - Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet

Branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som kosmetiska produkter, tvättmedel och rengöringsmedel. Erbjuder bland annat utbildningar och bevakar miljömärkningar och miljöregler, samt har flera hållbarhetsinitiativ.

Livsmedelsbranschen

 

4C Association

En plattform för hållbar kaffeproduktion. Har utvecklat en uppförande kod och självgranskningsverktyg för aktörer i värdekedjan.

Bonsucro

Global organisation för hållbar framställning av sockerrör och sockerrör-relaterade produkter.


ETP - Ethical Tea Partnership

Medlemsorganisation för att förbättra hållbarhet, levnadsförhållanden och försörjningsmöjligheter för tearbetare och småbönder, och minska miljöpåverkan av teproduktion.

FairTrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning med syfte att skapa bättre villkor för odlare, producenter och anställda.

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen antog sommaren 2013 ett Hållbarhetsmanifest för att belysa och driva sociala och miljömässiga frågor.

RTRS – Roundtable on Sustainable Soy

Internationell organisation som samlar de främsta producenterna i industrin med syfte att främja hållbar odling, produktion, processer och handel med soja.

RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil

Internationell organisation som samlar nära 40 procent av industrin med syfte att främja tillväxten och användningen av hållbara palmoljeprodukter.

SCP - Sustainable Coffee Program

Flerpartsinitiativ för att bidra till hållbara tillverknings- och inköps kaffe metoder för kaffe genom att investeringar i producentstödprogram som syftar till att förbättrade villkor, försörjning och öka hållbar avkastning för att möta en växande efterfrågan.

The European Food Sustainable Consumption and Production Round Table

Ett europeiskt samarbetsinitiativ där Europeiska kommissionen tillsammans med företag i hela värdekedjan. Verkar för hållbar livsmedelskonsumtion och produktion i Europa med ekologiska perspektiv i alla led i livsmedelskedjan.

The World Cocoa Foundation

Global stiftelse etablerad av kakao- och chokladföretag, förädlare, handlare och andra branschrelaterade intressenter. Arbetar för en hållbar industri och för bättre förhållandena för kakaobönderna genom forskning, utbildning och effektiv produktion.

UTZ

Erbjuder certifieringsprogram för bla kaffe, hasselnötter, te och kakao, samt spårbarhetssystem för RSPO-certifierad palmolja.

Mineraler, råvaruindustrin

 

EITI  - Extractive Transparency Initiative

Samverkansinitiativ som syftar till att stärka goda styrelseformer inom råvaruindustrin genom ökad öppenhet och socialt ansvarstagande bla genom en global standard för förbättrad förvaltningen av naturresurser.

ICMM – International Council of Mining and Minerals

Branschinitiativ som syftar till att skapa en hållbar produktion av mineraler och metaller. Har bla utvecklat 10 principer för hållbar utveckling.

The Kimberly Process

Ett initiativ mellan regeringar, näringslivet och det civila samhället som genom spårbarhet och ett certifieringssystem för rådiamanter försöker stävja produktion och försäljning av s.k. konfliktdiamanter.

RJC - Responsible Jewellery Council

En standard- och certifieringsorganisation för smyckesindustrin och dess leverantörskedja, inom guld, diamanter och platina. Arbetar för att främja etik, de mänskliga rättigheterna och social och miljömässig praxis genom bla en uppförandekod och ett certifieringssystem.

Resebranschen, Hotell- och Restaurang

 

ISO 20121

Kravstandard för ledningssystem för hållbarhet vid evenemang som utfärdas av SIS. Stockholms stad har även tagit fram en guide för hållbara evenemang. Hur hållbart är ditt evenemang?

Schysst resande

Nätverk för hållbar turism, genom till exempel informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter.

TravelLife

Branschinitiativ som hjälper för turistföretag och deras leverantörer att hantera och förbättra social och miljömässig påverkan genom att utveckla hållbarhetskriterier. Erbjuder utbildning, verktyg och certifiering för researrangörer, resebyråer och hotell.

Skogsbruk och träindustri

 

FSC- Forest Stewardship Council

En internationell medlemsorganisation som arbetar för ansvarsfullt bruk av världens skogar. FSC utvecklar standarder, skapar system för kontroll och har utvecklat FSC:s principer och kriterier.

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Medlemsorganisation som främjar hållbart skogsbruk och förvaltning genom ett skogscertifieringssystem.

Textil- och konfektion

Better Cotton Initiative

Ideell organisation med stort antal företags- och institutionella medlemmar. Initiativet har som mål att göra bomullsodling mer lönsamt och mer miljömässigt och socialt hållbart. Har utvecklat Better Cotton Standard System.

Better Work

Ett samarbete mellan ILO och The International Finance Corporation (IFC) som syftar till att öka anslutningen till internationella arbetsnormer i globala leverantörskedjor. Läs mer här .

FLA- Fair Labor Association

En ideell flerpartsorganisation som arbetar för arbetstagarnas rättigheter och förbättrade arbetsvillkoren. Verkar särskilt för socialt ansvar och transparens i fabriker inom textil- och konfektionsindustrin.

GOTS - The Global Organic Textile Standard (GOTS)

Är en internationell produktionsstandard för ekologisk textilfiber med långtgående miljömässiga och sociala krav på innehåll och produktion

RBA - Responsible Business Alliance

En internationell ideell organisation för elektronik-, detaljhandels-, bil- och leksaksföretag som har för avsikt att stödja rättigheter och välbefinnande för arbetstagare och samhällen som berörs av den globala försörjningskedjan. RBA har bla upprättat en gemensam uppförandekod och genomför utbildningar.

Rena kläder

Rena Kläder är ett nätverk som arbetar för bättre arbetsvillkor för de som tillverkar våra kläder, skor och textilier.

Transport

 

Fair transport

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.