För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Bra sajter att läsa mer om hållbart företagande

Läs och lär vidare! Här hittar du länkar till sidor med mer information inom olika områden relaterat till hållbarhet.
Sajter om hållbarhet / CSR.

Agenda 2030

 

SDG Compass

SDG Compass guidar företag genom Agenda 2030-målen och hur de kan ha betydelse för din verksamhet. Guiden ger också förslag på indikatorer och innehåller ett rikligt register på olika verktyg framtagna av mängder av olika bransch-, sektor- eller frågerelaterade organisationer.

Klimat och miljö

 

Energi- och klimatrådgivningen

Erbjuder tips och råd om hur du kan minska din energianvändning, minska kostnader och samtidigt minska din miljö- och klimatpåverkan. Informationen är samordnad av Kommunförbundet Stockholms län.

Energimyndigheten

Här hittar du din kommunala energi- och klimatrådgivare. Du kan även få information om hur ditt företag kan effektivisera energianvändningen. 

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Här finns lärande exempel och branschutmaningar.

Klimatsmart

Sökbar databas med förslag på klimatsmarta, miljövänliga och energieffektiva produkter och tjänster inom alla branscher.

MyClimate  - ZeroMission

ZeroMission är svensk representant för organisationen MyClimate, en icke-vinstdrivande stiftelse i Schweiz för klimatkompensation. Beräkna ditt fotavtryck och se över klimatpåverkan med hjälp av en enkel kalkylator. 

Sveriges nationella miljömål

Sveriges riksdag har antagit ett svenskt miljömålssystem som innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål, där näringslivet har en betydande roll. Miljömålen kan inkluderas i företagets arbete och bidra till insikt om hur miljöfrågorna kan hanteras.

Anti-korruption

Institutet Mot Mutor (IMM)

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation. Här kan du läsa mer om olika frågor kring mutor, lagtext och ta del av Näringslivskoden, ett komplement till lagstiftningen.

Transparency International

Ideell internationell organisation som arbetar mot korruption. Ger fördjupad information om olika typer av korruption. Publicerar också årlig rapport om situationen i olika länder.

Mänskliga rättigheter

 

Business and Human Rights Resource Centre

En internationell, ideell organisation som har sökbart bibliotek med information om företag och specifika frågor. Syftet är att öka kunskap och sprida diskussionen om viktiga frågor som rör företag och mänskliga rättigheter. På engelska.

The Danish Institute for Human Rights
Danske Insitut for Menneske Rettigheder har utvecklat ett antal verktyg för företag som bla ger dig överblick över risker kopplade till mänskliga rättigheter. Det finns även en landguide och en guide med mallar för mänskliga rättigheter och företagande. Webbplatsen är på danska och engelska.

Leverantörskedja

 

RBA - Responsible Business Alliance

En internationell ideell organisation för elektronik-, detaljhandels-, bil- och leksaksföretag som har för avsikt att stödja rättigheter och välbefinnande för arbetstagare och samhällen som berörs av den globala försörjningskedjan. RBA har bla upprättat en gemensam uppförandekod och genomför utbildningar.

Design och produktutveckling

 

Hållbarhetsguiden

Tips om design som tankesätt, process och verktyg för att ta fram hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller. En guide med stöd och inspiration för designers, produkt- och tjänsteutvecklare.

The Sustainability Guide

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har tagit fram en internationell hållbarhetsguide där företag, designers och andra kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart. Här finns verktyg och material för den som vill lära sig mer om ekodesign och som vill ställa om till en cirkulär affärsverksamhet.

Saknar du något?

Har du förslag på fler sajter som bör synas här? Mejla webb@foretagarna.se eller skriv till oss på Facebook eller Twitter.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.