För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Nätverk, organisationer och företagsplattformar som arbetar med hållbarhet

Några svenska organisationer och nätverk som arbetar med hållbarhetsaspekter.

Swedwatch

Swedwatch är en ideell förening och research-organisation med syfte att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företag. Erbjuder även föreläsningar, kurser och helpdesk funktioner.

 

SWESIF

Sveriges Forum för hållbara investeringar. Ansvarar bla för Hållbarhetsprofilen, ett fondfaktablad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar.

 

CSR Sverige

CSR Sverige är ett företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Nätverkets främsta uppgifter är att inspirera företagen i arbetet med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan näringsliv och politiker.

 

CSR Skåne

CSR Skåne är en plattform för verksamheter i Skåne som arbetar med socialt ansvar och miljöansvar.

 

CSR Västsverige

CSR Västsverige är ett nätverk som samlar privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi för lärande, samverkan och erfarenhetsutbyte kring frågor om hållbarhet.

 

Haga initiativet

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan och att visa affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet med ambitiösa klimatstrategier.

 

Naturskyddsföreningen

Erbjuder företagssamarbeten, miljömärkning av produkter och tjänster och säljer utsläppsrätter.

 

Transparency International Sverige

En oberoende ideell organisation som är den svenska nationella avdelningen av det globala nätverket Transparency International. Informerar och opinionsbildar om korruption och arbetar för ökad transparens i offentlig och privat sektor.

 

Cradlenet

Tvärsektoriellt nätverk som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi.

 

FairTrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning med syfte att skapa bättre villkor för odlare, producenter och anställda.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.