För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

5 tips till dig som vill lämna över företaget

Vad händer med ditt företag när du vill trappa ner? Här är goda råd inför ägarskiftet - ett hett tips är att börja i riktigt god tid!
Ta över företag. Foto: Shutterstock

En undersökning som Företagarna gjort visar att mer än var femte företag ser ett ägarskifte som möjligt inom 5 år och mer än var tredje inom 10 år. Att lägga ner väl fungerande företag är slöseri med resurser, under många år uppbyggd kunskap och nätverk och gör att jobb försvinner.

Planering viktigt

Men många tycker att det är svårt att hitta någon som tar över. Ett grundproblem är att många företagare inte planerar för ett ägar- eller generationsskifte. Med en hög pensionsålder för många företagare kan en god förberedelse vara väldigt viktigt. 

Här är Företagarnas råd till dig som funderar på ägar- eller generationsskifte av ditt företag:

 

5 tips inför ägarbytet


1. Var ute i god tid. Det är viktigt att i god tid förbereda och fundera på ett ägar- och generationsskifte.


2. Om möjligt, undvik en oplanerad och oförutsedd ägarväxling.


3. Ta in extern rådgivare. Många av frågorna kring ägaroch generationsskifte är komplicerade både juridiskt och skattemässigt, men kanske även rent planeringsmässigt. En extern rådgivare ökar chansen att den interna diskussionen blir konstruktiv, strukturerad och saklig samt leder till ett mer lyckat skifte.


4. Ha en dialog med berörda parter och med rådgivare om förutsättningar och möjligheterna till ett ägar- och generationsskifte. Speciellt i företag där flera familjemedlemmar är inblandade är detta ett nyttigt tips.

Detta för att det ska finnas en plan och att beslutet ska vara väl förankrat. God planering och god kommunikation lägger grunden för en lyckad växling med nöjda parter och bibehållen fokus på företaget.


5. Låta någon oberoende värdera företaget. Detta är särskilt viktigt om det finns flera partners i bolaget eller om det ska övertas av ett eller flera syskon. En korrekt och oberoende rådgivning kan vara viktig för enighet om en eller flera ska köpas ut.

 

I vår undersökning om ägar- och generationsskifte i företag kan du läsa mer om ämnet. Och också se vad vilka förändringar som Företagarna anser behövs för att fler företag ska kunna leva vidare med nya ägare! 

Har du praktiska eller juridiska frågor på ämnet? Som medlem ringer du kostnadsfritt våra jurister. 

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.