För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Ägar- och generationskiften i företag

Dags att lämna över? Mer än var femte företag ser ett ägarskifte som möjligt inom 5 år och mer än vart tredje inom 10 år. Bättre ramvillkor kan underlätta, men som företagare måste du själv förbereda dig!
Ta över ett företag. Foto: Shutterstock

Ladda ned rapporten här.

Företagarnas har i en undersökning tittat på hur företagare ser på framtiden för sina verksamheter och eventuella ägarskiften.

Ägarskiften är ett naturligt inslag i företagandets vardag. Förutom de utmaningar som ett ägar- eller generationsskifte innebär för företaget, dess verksamhet och anställda kan det även finnas fördelar då nya ägare kan föra med sig nya idéer, nya nätverk och ny kompetens.

Det är däremot illavarslande om fullt fungerande företag avvecklas på grund av svårigheter med att hitta ny ägare eller driva företaget vidare i en yngre generation.

Inom vilken tidsperiod kan det bli aktuellt med ett ägar- eller generationsskifte i företaget?

Mer än var femte småföretagare (max 49 anställda) räknar med att dra sig tillbaka från sitt företag inom de kommande 5 åren. Detta innebär att drygt 60 000 småföretag med anställda, eller nära 200 000 företag om även soloföretagarna räknas med, kommer att byta ägare.

32 procent av företagarna tror själva att det mest sannolika utfallet är att deras företag läggs ned. Möjligheterna att genomföra lyckade ägar- och generationsskiften är därför en avgörande fråga för många svenska företags framgång under kommande år. Undersökningen visar att mer än var femte företag ser ett ägarskifte som möjligt inom 5 år och mer än vart tredje inom 10 år.

Det finns flera anledningar till att många företagare tycker att det är svårt att hitta en ny ägare till företaget. Bland annat kan företagare uppleva det som känslomässigt svårt att lämna över sitt livsverk. Men det kan även finnas svårigheter att hitta någon som vill och i praktiken kan ta över företaget.

För att förbättra förutsättningarna för småföretagande och för att göra både yngre generationer och externa aktörer mer intresserade av att överta befintliga företag anser Företagarna att vissa ramvillkor bör förändras, bl.a. de skatter som påverkar ägar- och generationsskiften.

Företagarna vill därför exempelvis:

Bredda åtgärder ...

... för att stimulera fler att bli företagare så att de även omfattar den som planerar att ta över ett existerande företag.

Ändra 3:12-reglerna

Så att de inte försvårar generationsskiften inom familjen. I dag krävs en karenstid på 5 år innan aktierna är ”avkvalificerade” och försäljningsvinsten beskattas med 25 procent. Men detta gäller bara om den nya ägaren är en utomstående. Vid överlåtelser inom familjen börjar ingen karenstid löpa när nya ägaren tar över. Vinsten beskattas alltså hårdare vid generationsskiften inom familjen än vid extern försäljning.

Utvidga investeraravdraget

Och gör det förmånligare för svenska privatpersoner att investera i eget eller andras företagande.

Sänk skatten för personaloptioner och gör det lättare för småföretag att använda optioner så att personalen kan köpa in sig som ägare och få del av ett företags värdeutveckling. Detta blir än viktigare i ett kunskapssamhälle och för företag med goda tillväxtmöjligheter. Genom att delta i värdetillväxten i ett växande bolag, kan fler personer själva så småningom investera i andra växande bolag som affärsänglar och riskkapitalister

Underlätta alternativa finansieringslösningar

Eftersom traditionell bankfinansiering ofta är svårt att få för företagare inom exempelvis tjänstesektorn, bör alternativa finansieringslösningar uppmuntras. Detta inkluderar utökade möjligheter till så kallad crowdfunding och crowdlending. Genom ett förenklat regelverk kan också finansiering via företagsobligationer göras enklare, effektivare och mer flexibelt, vilket gör marknaden mer lämpad för små och medelstora företag.

Ett grundproblem är att många företagare inte planerar för ett ägar- eller generationsskifte. Med en hög pensionsålder för många företagare kan den dagen komma plötsligt och en god förberedelse kan därmed vara mycket viktigt. Framförallt eftersom processen kan ta lång tid och plötsliga förändringar eller ovisshet kan skrämma bort kunder och medarbetare och därmed skada företaget.

Ladda ned rapporten här.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.