podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!
Artikeln är en annons

Tre snabba om digital årsredovisning

Årsredovisningen och revisionsberättelsen är handlingar som kräver så kallad avancerad nivå av signering. Annars är dokumenten inte juridiskt bindande. Revisorerna Johanna Hellström och Josefine Fors guidar dig rätt kring hur din verksamhet kan signera och lämna in dokumenten digitalt.

Går det att signera årsredovisningen digitalt?

Om samtliga ledamöter inklusive eventuell vd signerar digitalt så ersätter den digitala signaturen en traditionell papperssignatur. Det går dock inte att kombinera digitala signaturer med papperssignaturer.

Det finns ju flera olika metoder för signering, vilken ska användas?

Det finns idag flera olika lösningar för digital signering. Varje verksamhet säkerställer själva att den lösning de använder håller rätt nivå.

- För att motsvara kraven krävs att signering sker med någon av de e-legitimationer som används i Sverige. För våra kunder har vi valt att använda BankID då den lever upp till kraven på avancerad nivå. Vår rekommendation är att även verksamheter som inte lämnar in årsredovisningen till exempelvis Bolagsverket eller Länsstyrelsen signerar med BankID, säger Johanna Hellström.

Läs även: Nya regler vid underskrift av årsredovisningar – detta gäller

Kan man signera digitalt och sedan lämna in fysiskt?

För verksamheten som ska lämna in sin årsredovisning, så gäller att kan lämnas in på papper även om den signerats digitalt. Bifoga loggen som visar vem som skrivit under, vid viken tidpunkt och var. Notera dock att underskriften på fastställelseintyget inte kan signeras digitalt om årsredovisningen skickas in på papper.

- Ett sista medskick är att spara på rätt sätt! En digitalt signerad årsredovisning ska sparas i en digital version. En årsredovisning som signerats på papper ska sparas i pappersform, även om den lämnas in digitalt, säger Josefine Fors.

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.