För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Publicerad 29 dec 2020
I promemorian föreslås att beskattningen av så kallade kvalificerade personaloptioner förbättras. Företagarna välkomnar och tillstyrker de föreslagna förändringarna.
Foto:Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall som pdf.

Förslaget innebär i korthet fyra förändringar:

  • Gränsvärdena för hur stora bolag som kan ställa ut kvalificerade personaloptioner höjs, från 50 till 150 anställda och från 80 till 280 miljoner kronor för maximal nettoomsättning eller balansomslutning.
  • Ej anställda styrelseledamöter och -suppleanter ska också kunna erhålla kvalificerade personaloptioner.
  • Praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen om att även personaloption som utnyttjas för att förvärva en teckningsoption som ger rätt att förvärva andel ska kunna utgöra kvalificerad personaloption, fastslås i lag.
  • Kvalificerad personaloption ska också kunna ges ut av ett moderbolag för rätt att förvärva andelar i dotterbolag där mottagaren är anställd.

Företagarna lyfter också fram några kvarvarande problem med beskattningen av kvalificerade personaloptioner. Bland annat anser vi att begränsningen av vilka branscher som företaget kan verka i är alltför bred, att intjänandetiden för styrelseledamöter bör sättas ned samt att en ytterligare översyn behöver göras för att undvika att mottagaren av optionen blir tjänstebeskattad vid avyttring.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.