För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Två positiva skattebesked för växande företag

Publicerad 10 sep 2020
Förbättringar i både växastödet och personaloptioner är på gång.

Denna vecka har viktiga framsteg gjorts på skattefronten i två frågor som Företagarna har drivit flera år.

Det första gäller de sänkta arbetsgivaravgifterna som gäller när ensamföretagare anställer sin första medarbetare (även kallat ”växa-stödet”). Skattesänkningen, som infördes 2017, utökades 2018 och förlängdes 2019, får sägas ha varit en framgångsrik reform – i slutet av 2019 hade totalt 10 400 jobb godkänts för växa-stöd.

Permanent nedsättning av arbetsgivaravgift

I budgetpropositionen kommer nu förslag att läggas om att skattenedsättningen utökas från en anställd till två. Nedsättningen ska gälla från 1 juli 2021 till 31 december 2022 och omfatta löner upp till 25 000 kronor per kalendermånad. Företaget som anställer sin första eller andra medarbetare ska bara betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) på lönen.

Samtidigt har det aviserats att en proposition kommer under hösten där nedsättningen för den första anställda permanentas.

− För Företagarna är det här en viktig framgång, i en fråga som vi har jobbat med länge. De höga arbetsgivaravgifterna är ett stort hinder för små företag att anställa och genom denna nedsättning kan de minsta företagen ges bättre förutsättningar att växa. Det blir sannolikt också viktigt i återhämtningen efter coronakrisen, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Faktaruta Växa-stödet per 31/12 2019

vaxa-stod-tabell.jpgKälla: Skatteverket. 

Förbättring av kvalificerade personaloptioner

Det andra gäller beskattningen av personaloptioner. 2018 infördes de så kallade kvalificerade personaloptionerna, som har mer förmånliga skattevillkor för både företaget och den anställde. Förvisso är dessa begränsade till vissa branscher och nyare företag, men det var ändå ett viktigt steg för att möjliggöra konkurrenskraftiga optionsprogram.

Problemet var bara att de nya skattereglerna visade sig inte kunna tillämpas på teckningsoptioner, som en stor andel av de berörda företagen vill använda. Om den anställde fick en teckningsoption ledde det till att hen fick skatta på värdet redan året då optionen erhölls, och inte då den underliggande aktien säljs, vilket skulle gälla för kvalificerade personaloptioner. Skatteverkets tolkning av regelverket gick stick i stäv med syftet med de kvalificerade personaloptionernas införande.

Företagarna har sedan 2018 drivit frågan om att utöka de nya skattereglerna till större företag och högre gränsbelopp, och att göra dem rättssäkra. I januari i år lämnade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked i ett fall, som öppnade för en tolkning där teckningsoptioner kan omfattas av skattereglerna för kvalificerade personaloptioner. Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket, men i måndags fastställde Högsta Förvaltningsdomstolen förhandsbeskedet. En personaloption som ger rätt till en teckningsoption för andelar i bolaget kan således beskattas enligt reglerna för kvalificerade personaloptioner.

− Att domstolsväsendet nu går före och tydliggör tolkningen ger ett viktigt besked till alla de företag och anställda som svävat i osäkerhet kring de nya reglernas giltighet. För att säkra förutsebarheten i systemet kan det dock vara lämpligt för regering och riksdag att förtydliga lagstiftningen. Vi ser dessutom fortfarande behov av att utöka de nya skattereglerna till att omfatta fler företag, säger Patrick Krassén.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna