För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Promemorian Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Generellt tillstyrker Företagarna promemorians förslag om ett omsättningsbaserat stöd riktat till enskilda näringsidkare.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Omställningsstöd till enskilda näringsidkare (pdf).

Stödet som föreslås är utformat med omställningsstödet som förlaga. Av både principiella och praktiska skäl är Företagarnas ståndpunkt vad gäller det nu föreslagna stödet likaså grundad i de synpunkter vi har framfört i våra remissyttranden avseende omställningsstödet (Fi2020/02322/S1, 2020-05-25) respektive förlängningen av omställningsstödet (Fi2020/03582/S1, 2020-09-21).

Särskilt vill Företagarna framhålla följande:

Företagarna avstyrker att kravet på omsättningstapp är högre för de senare stödperioderna. 30 procent, det vill säga samma nivå som gäller för mars-april, bör gälla även för maj-juli.

Företagarna anser att varje månad ska vara en separat stödperiod. Det redovisas i promemorian inga godtagbara skäl till varför mars-april och juni-juli ska vara sammanslagna perioder.

De enskilda stödperioderna bör inte ha tak för möjligt stöd. Taket för totalt maximalt stöd per näringsidkare, 120 000 kronor, bör gälla oavsett månad.

Liksom för omställningsstödet är Företagarnas inställning att ett krav på en viss omsättning föregående räkenskapsår inte fyller någon praktisk funktion. Gränserna för minsta utbetalningsbara stödbelopp och takbeloppet för maximalt stöd utgör rimliga avgränsningar.

De ekonomiska effekterna av covid-19-krisen var på intet sätt över i augusti. Företagarna anser därför att omsättningsstöd ska kunna sökas även för augusti, och augusti vara en separat stödperiod. Taket för maximalt stöd bör då också höjas till 144 000 kronor.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.