headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande: Förlängt omställningsstöd maj-juli

Regeringen har föreslagit att omställningsstödet till företag som drabbats av ekonomiska problem på grund av coronakrisen ska förlängas, och kunna sökas även för månaderna maj-juli 2020.

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (pdf).

Företagarna välkomnar förlängningen men ser det som problematiskt att kraven för att kunna komma i fråga för stödet höjs. Kravet på nedgång i omsättning för att kvalificera för stödet höjs till 40 procent för maj och 50 procent juni-juli. Juni-juli ska därtill behandlas som en sammanhållen ansökningsperiod. Ansökningsperioden ska vara 15 oktober till 15 december.

Företagarna anser alltjämt att det finns brister i utformningen av omställningsstödet.

  • Jämförelseperioden mars-april 2019 utesluter många företag redan från start och har skeva effekter för många andra företag.
  • Kravet på revisorsintyg är satt vid en påtagligt låg ansökningssumma.
  • Kontroll-, företrädaransvars- och sanktionsbestämmelserna är alltför långtgående.
  • Förbudet mot utdelning är alltför vidsträckt.

Vad gäller promemorians förslag, avstyrker Företagarna det höjda kravet på omsättningstapp. 30 procent, det vill säga samma nivå som gällt för mars-april, bör gälla även för förlängningen. Vidare anser Företagarna att maj, juni och juli ska vara tre separata stödperioder. Även kostnader i augusti ska kunna berättiga till omställningsstöd, och augusti vara en separat stödperiod. Ansökningsperioden bör gälla från förlängningens ikraftträdande till och med 31 december 2020.