För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Förlängt omställningsstöd maj-juli

Regeringen har föreslagit att omställningsstödet till företag som drabbats av ekonomiska problem på grund av coronakrisen ska förlängas, och kunna sökas även för månaderna maj-juli 2020.

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (pdf).

Företagarna välkomnar förlängningen men ser det som problematiskt att kraven för att kunna komma i fråga för stödet höjs. Kravet på nedgång i omsättning för att kvalificera för stödet höjs till 40 procent för maj och 50 procent juni-juli. Juni-juli ska därtill behandlas som en sammanhållen ansökningsperiod. Ansökningsperioden ska vara 15 oktober till 15 december.

Företagarna anser alltjämt att det finns brister i utformningen av omställningsstödet.

  • Jämförelseperioden mars-april 2019 utesluter många företag redan från start och har skeva effekter för många andra företag.
  • Kravet på revisorsintyg är satt vid en påtagligt låg ansökningssumma.
  • Kontroll-, företrädaransvars- och sanktionsbestämmelserna är alltför långtgående.
  • Förbudet mot utdelning är alltför vidsträckt.

Vad gäller promemorians förslag, avstyrker Företagarna det höjda kravet på omsättningstapp. 30 procent, det vill säga samma nivå som gällt för mars-april, bör gälla även för förlängningen. Vidare anser Företagarna att maj, juni och juli ska vara tre separata stödperioder. Även kostnader i augusti ska kunna berättiga till omställningsstöd, och augusti vara en separat stödperiod. Ansökningsperioden bör gälla från förlängningens ikraftträdande till och med 31 december 2020.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.