headphones newspaper video-player
Tom restaurang på grund av coronakrisen.

Remissyttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här följer våra synpunkter.

Inledningsvis vill vi påpeka att remisstiden, tio dagar, är för kort för att remissinstanser ska hinna ta fram sådana underlag och göra sådana fördjupade analyser som vanligen skulle vara nödvändiga för att bedöma så omfattande och viktiga förslag som promemorians. Det höga tempo i lagstiftningsarbete och myndighetsbeslut som covid-19-krisen har framtvingat kan i någon mån ursäkta avsteg från normala remissrutiner, men det kan inte uteslutas att lagstiftningens kvalitet kommer att bli lidande av detta.

Läs hela remissyttrandet över Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (pdf).

Våra huvudsakliga synpunkter är följande:

  • Vi välkomnar detta förslag till stöd, men anser att det kommer för sent och är för snävt utformat, sett till syftet att företag ska kunna överleva effekterna av covid-19-krisen. Om möjligt bör stödet införas tidigare och åtminstone perioden mars-maj omfattas.
  • Det straffansvar som föreslås är en för långtgående åtgärd och bör inte genomföras.
  • De begränsningar och villkor som föreslås för omställningsstöd riskerar att medföra att många företag som är i behov av stödet inte kommer kunna eller vilja ta del av det. Effekten av detta blir fler konkurser och högre arbetslöshet, sämre återhämtning och en svagare svensk ekonomi.
Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.