podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Tom restaurang på grund av coronakrisen.

Remissyttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här följer våra synpunkter.

Inledningsvis vill vi påpeka att remisstiden, tio dagar, är för kort för att remissinstanser ska hinna ta fram sådana underlag och göra sådana fördjupade analyser som vanligen skulle vara nödvändiga för att bedöma så omfattande och viktiga förslag som promemorians. Det höga tempo i lagstiftningsarbete och myndighetsbeslut som covid-19-krisen har framtvingat kan i någon mån ursäkta avsteg från normala remissrutiner, men det kan inte uteslutas att lagstiftningens kvalitet kommer att bli lidande av detta.

Läs hela remissyttrandet över Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (pdf).

Våra huvudsakliga synpunkter är följande:

  • Vi välkomnar detta förslag till stöd, men anser att det kommer för sent och är för snävt utformat, sett till syftet att företag ska kunna överleva effekterna av covid-19-krisen. Om möjligt bör stödet införas tidigare och åtminstone perioden mars-maj omfattas.
  • Det straffansvar som föreslås är en för långtgående åtgärd och bör inte genomföras.
  • De begränsningar och villkor som föreslås för omställningsstöd riskerar att medföra att många företag som är i behov av stödet inte kommer kunna eller vilja ta del av det. Effekten av detta blir fler konkurser och högre arbetslöshet, sämre återhämtning och en svagare svensk ekonomi.
Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.