headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande – Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

Företagarna avstyrker förslaget i sin helhet.

Förslaget innebär i korthet att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan få ansvar att utbetala lön till andra underentreprenörers anställda utan att för den skull vara arbetsgivare för de anställda.

Enligt Företagarna är förslaget förödande för mindre företag inom byggbranschen som i dag i huvudsak består av mindre högspecialiserade företag. I många fall är de både underentreprenörer och uppdragsgivare.

En ny affärsrisk införs i och med förslaget som innebär att företagen måste inräkna risken för att behöva stå något annat företags lönekostnader för det fall att någon underentreprenör inte utbetalar förfallen lön.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).