headphones newspaper video-player

Remissyttrande – Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

Företagarna avstyrker förslaget i sin helhet.

Förslaget innebär i korthet att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan få ansvar att utbetala lön till andra underentreprenörers anställda utan att för den skull vara arbetsgivare för de anställda.

Enligt Företagarna är förslaget förödande för mindre företag inom byggbranschen som i dag i huvudsak består av mindre högspecialiserade företag. I många fall är de både underentreprenörer och uppdragsgivare.

En ny affärsrisk införs i och med förslaget som innebär att företagen måste inräkna risken för att behöva stå något annat företags lönekostnader för det fall att någon underentreprenör inte utbetalar förfallen lön.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.