För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande – Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

Företagarna avstyrker förslaget i sin helhet.

Förslaget innebär i korthet att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan få ansvar att utbetala lön till andra underentreprenörers anställda utan att för den skull vara arbetsgivare för de anställda.

Enligt Företagarna är förslaget förödande för mindre företag inom byggbranschen som i dag i huvudsak består av mindre högspecialiserade företag. I många fall är de både underentreprenörer och uppdragsgivare.

En ny affärsrisk införs i och med förslaget som innebär att företagen måste inräkna risken för att behöva stå något annat företags lönekostnader för det fall att någon underentreprenör inte utbetalar förfallen lön.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.