podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vi tog pulsen på Ulricehamns nya politiska ledning

Publicerad 6 mar 2023
I fredags samlades omkring 50 personer på Hotell Bogesund för att ta pulsen på Ulricehamns nya politiska ledning. Politikerna fick svara på frågor om vad de gick till val på och vad de kommit överens om att driva för frågor under mandatperioden. Samtalet följdes av en god hotellfrukost.
Frida Edberg (KD), Mikael Dahl (C), Sten Selin (L) och Wiktor Öberg (M)

Efter höstens val har Ulricehamns kommun ett nytt styre. För att få en bättre bild av vad styret vill arbeta med under mandatperioden bjöd Företagarna i Ulricehamn in till samtal. Styret representerades av kommunstyrelsens ordförande Wiktor Öberg (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mikael Dahl (C), ersättare i kommunstyrelsen Frida Edberg (KD) och ledamot i kommunstyrelsen Sten Selin (L). Samtalet modererades av Företagarnas projektledare för lokal opinionsbildning, Soroush Rezai.

Efter ett kort inledande quiz om näringslivet i Ulricehamn – där de små företagen är den största arbetsgivaren och den största skattebetalaren – blev det en diskussion om det område som flest företagare uppger vara ett tillväxthinder: Kompetensförsörjning.

Politikerna berättade om hur de vill arbeta med att öka gymnasiebehörigheten och minska antalet ungdomar utan sysselsättning. De var överens om att samverkan mellan kommunen och näringslivet är centralt för att fler elever ska få möjlighet att upptäcka olika branscher och arbetsplatser. Företagarnas förslag om en småföretagarvänlig prao, där elever kan dela upp sin prao mellan olika företag i några dagar, lyftes och politikerna gillade idén.

En diskussion om samhällsbyggnad följde och politikerna fick ge sina tankar och idéer om hur Ulricehamn ska fortsätta växa i framtiden. I fokus stod detaljplaner och arbetet med att snabbare få fram fler för att möjliggöra ytterligare bostäder och industrimark. Politikerna resonerade kring kommunens beredskap vid inflytt av gamla och nya kommuninvånare och landade i att kommunens arbete ska effektiviseras på många områden.

Ett annat område som diskuterades var det om regelkrångel. Styret uttrycker att det ska vara "lätt att göra rätt" i sitt Kommunalpolitiska handlingsprogram när det kommer till alla steg i kommunens myndighetsutövning. Ett välkommet besked då företagare i snitt lägger omkring 10 timmar i veckan på administration.

Publiken engagerade sig med frågor om allt ifrån drogförebyggande arbete till bilden av Ulricehamns kommun. Ordförande Mikael Peterson avrundade samtalet med att lyfta vikten av att kommun och näringsliv samverkar för att möta utmaningar kring både kompetensförsörjning och tillväxt.

Fredagsklubben är ett frukostmöte som arrangeras i samarbete mellan Företagarna och Näringsliv Ulricehamn AB.

 

Fler nyheter från Företagarna