headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat och brott mot företag.

Rikstäckande brottslighet kräver rikstäckande polisnärvaro

I årets förtroendemätning av landets myndigheter får polisen förbättrat betyg av företagen. Nu gäller det att regeringen tydligt svarar upp mot de ökade förväntningarna bland Sveriges företagare om att brotten ska minska och polisnärvaron öka.

När vi vid årsskiftet summerar vad som har definierat 2019, såväl nyhetsmässigt som inrikespolitiskt, kommer brott- och trygghetsfrågorna troligtvis hamna i topp. I princip varje vecka har det skickats ut pushnotiser om nya gängskjutningar, avrättningar och bombdåd (ordet sprängning bör undvikas då det framför allt är något som sker på byggarbetsplatser under kontrollerade former). Butiksägare har vittnat om kriminella gäng som tar över affärer och hotar de butiksägare som vågar motsätta sig. Varje liknande händelse är naturligtvis en stor tragedi och ett ofantligt samhällsmisslyckande. Att staten brister i sin mest grundläggande uppgift – att tillhandahålla medborgarna trygghet – är ett underbetyg till det svenska rättsväsendet.

Parallellt med detta finns det i Sverige en omfattande brottsvåg mot företagare som sällan resulterar i nyhetsflashar. De är så vanliga att de ofta går under namnet mängdbrott. Det kan handla om stölder, inbrott, snatteri och skadegörelse och de sker varje timme, varje dag, året runt över hela landet.

Polismyndigheten prioriterar oftast inte att utreda mängdbrotten och många företagare har helt slutat att polisanmäla eftersom det oftast inte leder till mycket mer än en nedlagd utredning. Symptomatiskt är att rikspolischefen i en debattartikel nyligen varnade för att Operation Rimfrost (Polisens senaste satsning för att förhindra ytterligare bombdåd och dödsskjutningar) ytterligare kommer leda till att färre mängdbrott klaras upp när de knappa resurserna intensifieras utifrån att bekämpa den allra grövsta brottsligheten.

Det råder ingen tvekan om att näringslivet hade önskat mer av polisen. I Företagarnas undersökningar uppger landets företagare att ökad polisnärvaro är den viktigaste åtgärden för att öka tryggheten. Det är särskilt märkbart på landsbygden där åtta av tio företagare önskar se fler poliser.

Nu finns det en bred politisk enighet om att bygga ut Polismyndigheten under de kommande åren. Det är givetvis positivt och från Företagarnas sida är det helt avgörande att utbyggnaden sker brett över hela landet – och inte bara blir fler kontorstjänster i storstäderna. Av de 546 nyutexaminerade poliser som inledde sitt arbetsliv i december placerades som exempel endast fyra i Jämtlands län. Det är en ny polis per 33 000 invånare och långt ifrån de behov av polisiär närvaro som efterfrågas.

En ljusglimt – företagens förtroende för polisen ökar

Även om det är lätt att måla upp en nattsvart bild av läget i landet finns det ljusglimtar. Nyligen lanserades Företagarnas ranking av Sveriges myndigheter utifrån service och förtroende från de företagare som varit i kontakt med myndigheten. Efter att ha sett fallande betyg under 2010–2017 ökar nu företagens förtroende för polisen från 3,0 till 3,4 på den femgradiga skalan. Det är den största positiva förändringen bland alla myndigheter som är med i undersökningen och kanske ett tecken på att utvecklingen inom polisen börjar gå åt rätt håll.

Nu är det helt avgörande att regeringen tydligt svarar upp mot de ökade förväntningarna bland Sveriges företagare om att brotten ska minska och polisnärvaron öka. Det behövs en ordentlig översyn av hur polisens uppdrag kan renodlas utifrån huvuduppgiften att upprätthålla lag och ordning samt bekämpa brottslighet. Ansvaret för annan verksamhet i form av persontransporter, att hantera hittegods och leta efter bortsprungna djur bör i högre utsträckning kunna läggas på andra aktörer. Den nyligen tillsatta utredningen som ska ge förslag på hur ordningsvakter i framtiden ska kunna bidra till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är efterlängtad.

Förutom polisens grundläggande uppgift att öka tryggheten och minska brottsligheten ansvarar myndigheten även för att utfärda en rad tillstånd åt företagare enligt ordningslagen. Det handlar framför allt om tillstånd för uteservering och annan markupplåtelse samt tillstånd kopplat till offentliga evenemang. Även här finns det anledning att se över om det finns sätt att avlasta bland polisens många uppgifter samtidigt som företagens regelbörda kan minska. Ett första steg vore att avskaffa den föråldrade kvarlevan danstillstånd, något som borde ha gjorts för länge sedan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap