headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Günther Mårder

Vartannat litet och medelstort företag arbetar med hållbarhet - Företagarna diskuterar ny rapport

Storföretagen har hela avdelningar för ”Corporate Responsibility”. Men vad gör små och medelstora företag? Günther Mårder är med och diskuterar Tillväxtverkets nya hållbarhetsrapport på ämnet, där många av resultaten går i linje med Företagarnas egen rapport.

 

10 november släpper Tillväxtverket temarapporten "Hållbart företagande" och håller i samband med det ett webbsänt seminarium på ämnet.

Günther Mårder, vd på Företagarna deltar i diskussionen och ger sin syn på frågor som:

"Hur ser de mindre företagens hållbarhetsarbete ut?" och "Vad är drivkrafterna – och vilka är hindren?"

Tillväxtverkets rapport visar bland annat att i dag har mer än hälften av företagen någon form av hållbarhetsarbete. Rapporten baseras på Tillväxtverkets enkätundersökning, Företagens villkor och verklighet 2014, som omfattar 16 000 små och medelstora företag.

Drygt 40 procent av de små och medelstora företagen har ett aktivt miljöarbete, och vart tredje arbetar aktivt med sociala och etiska frågor, skriver Tillväxtverket. Många av dessa företag har ett aktivt arbete inom båda dessa områden.

Siffrorna följer på många sätt i samma spår som Företagarnas rapport på området som släpptes i oktober. Enligt den anser hela 86 procent av småföretagarna att det är viktigt att företag tar samhällsansvar och arbetar hållbart.

Fler än hälften av småföretagen bedriver redan idag ett hållbarhetsarbete och drivkraften till hållbarhetsarbetet är främst eget engagemang, stärkt konkurrenskraft och kundkrav.

- Hållbarhetsarbete är och kommer bli ett ännu viktigare konkurrensverktyg på den globala marknaden, menar Günther Mårder.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap