podcast news play företagaren I media förmån faq

Upphandling!

5 maj-2 jun 2022
Plats: Rådhuset
Den 24 mars 2022 höll Företagarna Vaxholm i samarbete med Vaxholms stad ett informationsmöte om regelverket kring offentlig upphandling rent generellt och om nyheter som börjat gälla från 2022. Lokala företagare från varierande branscher deltog och visade stort intresse för de utökade möjligheterna som nya regler samt en ökad ambition från Vaxholms stad innebär.

Lokala företagare från varierande branscher deltog och visade stort intresse för de utökade möjligheterna som nya regler samt en ökad ambition från Vaxholms stad innebär. Utökade möjligheter för lokala leverantörer är t.ex:

 • Ökad andel direktupphandlingar i Vaxholm
 • Ökad gräns för upphandling utan ramavtal och LOU-förfarande
 • Större synlighet på upphandlingar via webben hos Vaxholms stad
 • Vaxholms stad ger ökat fokus på lokala leverantörer
 • För medlemmar i Företagarna finns hjälp och stöd att få från Företagarna Vaxholms organisation

Vill du vara med och få möjlighet att bli leverantör till Vaxholms stad?

Vi följer nu upp detta med fördjupning i ämnen som efterfrågades och inbjuder därför er företagare till två tillfällen före sommaren:

Anbudsskola 1                                       

5:e maj 2022 i Rådhuset kl. 17.00 – 19.00

Här går vi igenom bl.a.

 • Avtal som Vaxholms kommun har med sina lokala företagare
 • Viktiga paragrafer inom LOU, förfaranden, uteslutningsgrunder, kvalificering
 • Ramavtal och dess tillämpningar enligt LOU
 • Hur Vaxholm brukar utvärdera sina anbud

Anbudsskola 2         

2:a juni 2022 i Rådhuset kl. 17.00 – 19.00

 • Besvara inkomna frågor (måste komma in en vecka innan)
 • Att lämna anbud, taktik och teknik
 • Ställa frågor före, under och efter anbudstidens slut
 • Rättigheter för anbudsgivare efter tilldelning

Anmälan

Anmälan skickas till naringsliv@vaxholm.se senast 2 dagar i förväg för resp. tillfälle.

Ta vara på dessa möjligheter och delta på Anbudsskolan. Det kan vara en väl investerad tid

Välkommen,

Mikael Schütt                                                                               
Företagarna Vaxholm       
                                                                
Mikaela Lodén
Näringslivsansvarig

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.