headphones newspaper video-player

Lyckas med offentlig upphandling

Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter och andra offentliga aktörer ska köpa in varor, tjänster eller byggentreprenader. Det är själva inköpsproceduren som kallas offentlig upphandling.

Mer i ämnet:

FAQ: Vanliga frågor och svar om offentlig upphandling

Vårt politiska arbete inom offentlig upphandling

Aktuella artiklar:

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD