headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Lyckas med offentlig upphandling

Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter och andra offentliga aktörer ska köpa in varor och tjänster.

Mer i ämnet:

FAQ: Vanliga frågor och svar om offentlig upphandling

Vårt politiska arbete inom offentlig upphandling

En timme om offentlig upphandling - Företagarna LIVE

Aktuella artiklar:

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap