För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagarvänlig upphandlingspolicy

Företagarna listar sju punkter som är särskilt viktiga för att små företag ska kunna delta i offentlig upphandling.

Kommunen och skattebetalarna vinner på en bra och sund konkurrens! Små företag är viktiga aktörer för goda affärer med våra gemensamma skattemedel.

Vi uppmanar kommuner att inspireras av denna upphandlingspolicy,  ett viktigt initiativ för att förenkla små företags deltagande i offentliga upphandlingar. 

1. Träffa småföretagare ...

... regelbundet och för dialog, för att bidra till en god affär.

2. Ställ relevanta krav ...

... i upphandlingarna som inte utesluter små företag, och som kan följas upp.

3. Dela upp ...

... kontrakt och ramavtal så att små företag får större möjlighet att lämna anbud.

4. Uteslut oseriösa leverantörer ...

... för att främja en god konkurrens.

5. Sprid information ...

...  om upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, på kommunens egen hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

6. Motverka otillåtna direktupphandlingar ...

... för att uppnå en bra affär och för att undviaka jäv.

7. Följ upp ...

... upphandlade kontrakt löpande.

Vill du dela med dig av denna till din kommun? Skicka länken till den här sidan eller ladda hem policyn som pdf.

Ladda ner upphandlingspolicyn

Policyn är ett initiativ av Företagarna Västra Götaland och har tagits fram tillsammans med Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling, som också spridit kunskap och dialog i ämnet genom en upphandlingsturné.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.