podcast news play företagaren I media förmån faq

Hållbarhet som konkurrensfördel

12 jan 2022, 08:30-09:40
Plats: TEAMS
Varmt välkommen på en Hållbarhetsfrukost för dig som är företagare inom livsmedel- och dryckesproduktion eller restaurang. Frukosten är ett en del av Energikontor Norrs projekt Konkurrenskraft2030.

Hållbarhetsfrågorna har länge varit förknippade med stora företag. Deras påverkan diskuteras i media och komplicerade principer och riktlinjer anpassade för storbolag har utvecklats. Småföretagen har en helt central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och för att säkra svensk tillväxt långsiktigt. Fler småföretag ser också att deras hållbarhetsarbete påverkar deras affär. Som underleverantörer till de större bolagen har många mindre företag varit snabba med att erbjuda produkter och tjänster anpassade till höga hållbarhetskrav.

Det syns i affären och förväntas öka i betydelse för företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Det är tydligt att hållbarhet har blivit självklar fråga för Sveriges företagare.

Anslut till frukosten här! 

  • 08:30 -08:45 Jenny Frank Företagarna – Hållbart företagande. 
  • 08:45- 09:00 Monica Kutics Normark projektledare Konkurrenskraft2030 Energikontor Norr. Hur identifierar ni/du vad, varför, hur företaget ska bäst bedriver arbetet med hållbarhet?
  • 09:00 –09:30 Bottenvikens Bryggeri om sina aktiva, hållbara och medvetna val.
  • 09:30-09:40 Inger Edlund Pedersen projektledare Sustainable Business Bridge- hjälper dig som företagare med era hållbarhetsutmaningar.

Om konkurrenskraft 2030

I projektet Konkurrenskraft 2030 ska Energikontor Norr tillsammans med samverkansparter hjälpa mindre företag att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta strategiskt med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Vi hjälper företagen att ta de första stegen till hållbarhet så att de sedan kan fortsätta på egen hand eller ta hjälp av konsulter. Projektet startade 2019 och ska pågå under tre års tid. Det innehåller olika aktiviteter för utveckling av kompetens och arbetssätt om hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) hos företag med upp till 50 anställda.

 

partnerskk.png

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.