headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Offert-så skriver du!

Offert - så skriver du!

21 feb 2017
Att lägga ett anbud eller att skriva en offert innebär att du specificerar för en kund en vara eller tjänst du kan erbjuda under en viss tid och till ett visst pris.

Om inget annat anges i offerten är erbjudandet bindande gentemot köparen under skälig betänketid. Det är därför viktigt att du utformar anbudet korrekt.

Detta bör du ha med i din offert:

  • Tydlig specifikation av vara eller tjänsten som ska utföras
  • Pris, både totalt och per enhet (timme, styck osv)
  • Eventuella rabatter
  • Mervärdesskatt, vilken skattesats ska tillämpas m.m.
  • Tid för leverans
  • Villkor för leverans
  • Villkor för betalning
  • Det är också bra att ange hur länge offerten är giltig. Om du inte anger en tid så är offerten bindande under en ”skälig betänketid”.

Gör din offert tydlig så din blivande kund vet vad som gäller om denne väljer att ingå ett avtal med dig, alltså att göra en affär. De villkor du vill ha med i avtalet bör alltså också finnas med i offerten.

Den ska kunna vara enkelt jämförbar med andra offerter. En prislista kan också vara en typ av offert. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap