För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vanligaste felet företagare gör när de skriver avtal

Ja, vad gör företagare för fel när de skriver avtal och vad är bästa tipsen? Företagarnas jurist guidar på ämnet avtal.
Att hantera olika typer av avtal är vardagsmat för företagare.

Företagarnas juridiska rådgivning (kostnadsfri för medlemmar) får in mängder av frågor från företagare varje dag. Avtal är ett område en företagare handskas med ofta. Exempel på avtalstyper är köp, hyra och pant. Vanligaste frågan när det gäller redan ingångna avtal är hur avtalet ska tolkas, berättar Karin Berggren som är jurist på Företagarna.

Karin B rund.png I första hand ska du då utgå från vad parterna avsett med formuleringen och i andra hand försöka tolka avtalet objektivt utifrån exempelvis praxis i branschen, gällande lagstiftning, avtalets uppbyggnad och ordalydelsen, säger Karin Berggren. 

Mallar för avtal bra grund

Många söker också mallar för olika typer av avtal. Det finns generellt inga krav på att du behöver använda en särskild mall för avtal och dokument ska vara giltiga. Däremot finns det visst innehåll som behöver finnas med, olika beroende på vad avtalet berör. Använder du en bra mall så kommer du en bit på vägen, tipsar Karin Berggren:

– Att ha en mall att utgå från underlättar i många fall, då det ger dig en uppställning och en grund att utgå från. Det är viktigt att du använder rätt mall för ditt ändamål och att den är anpassad till exempel efter senaste lagstiftning på området. Kontrollera därför att du har senaste versionen.

Ett annat tips för den som är i färd att skriva avtal är att kolla upp motparten. 

– Var noga med att den person som ingår avtal för motparten har rätt att ingå och binda motparten till denna typ av avtal. Det vill säga att den som skriver avtalet har fullmakt. Det är också viktigt att bägge parter är tydligt överens om vad det avtalas om, säger Karin Berggren.

Tips! Företagarnas jurister tar fram uppdaterade mallar för många ändamål. Ladda ner dem här.

3 snabba frågor om avtal

1. Måste man alltid anlita en jurist att granska eller skriva avtal?

– Nej, du behöver inte alltid anlita en jurist för att granska eller skriva avtal. Men om det är större värden på spel, något som är krångligt eller svårt juridiskt så bör du ta hjälp av en jurist.

2. Vilket är det vanligaste felet företagare gör på området avtal?

– Vanligaste felet är nog att företagare har missat något eller missat att anpassa sitt avtal till tvingande lagstiftning. Ett tips är därför att vara riktigt noggrann när du skriver avtal.

3. Gäller muntliga avtal alltid oavsett vad man avtalar om?

– Ofta men inte alltid. I svensk rätt är det bara ett fåtal fall då det är krav på skriftligt avtal. De klassiska exemplen är överlåtelse av fast egendom och kollektivavtal.

Läs fler vanliga frågor och svar om avtal i vår juridiska FAQ

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.