För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande avseende promemorian Kompletterande bestämmelser med anledning av EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen

Publicerad 8 jan 2024
Företagarna anser att det behövs en grundlig konsekvensanalys över hur kraven i förordningen om gränsjusteringsmekanism kommer att påverka företagen då det kommer innebära högre kostnader och mer administration.

Läs remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen.

Företagarna har ingen invändning gällande de kompletterande nationella förslagen till EU-förordning, givet att förslagen är nödvändiga för att Sverige ska kunna anpassa och uppfylla kraven som ställs i förordningen.

Det ska dock tilläggas att Företagarna var emot koldioxidtullarna i sig när förslaget behandlades i EU.

Bristande konsekvensanalys 

Vi ställer oss kritiska till att konsekvensutredningen i promemorian begränsas till förslaget om en nationell kompletterande lag och inte omfattar CBAM-förordningen. Företagarna anser att det behövs en grundlig konsekvensanalys över hur kraven i förordningen om gränsjusteringsmekanism kommer att påverka företagen då det kommer innebära högre kostnader och mer administration.

Ökad regelbörda

EU ställer allt fler krav på att företag ska hållbarhetsrapportera, med detaljerade upplysningar och mätetal. Det finns en stor risk att den ökade regelbördan kommer att vältras över på småföretag och hämma såväl deras tillväxtmöjligheter som den generella ekonomiska utvecklingen. Små och medelstora företag saknar i dag ofta de resurser som behövs för att kunna hantera de ökade kraven och har oftast begränsade ekonomiska möjligheter att kunna anställa specialister eller anlita hållbarhetskonsulter. Det är därför hög tid att en genomlysning genomförs av kommande EU-lagstiftning, som innefattar ökade rapporteringskrav och lagstiftningens påverkan på små och medelstora företag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.