podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande om förstärkt FoU-avdrag

Företagarna tillstyrker förslaget om stärkt FoU-avdrag. Det är positivt för svenska småföretag att få ökade incitament att investera i forskning och utveckling.

Förslaget innebär att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Den allmänna löneavgiften ska också sättas ned med tio procentenheter på sådan ersättning till personer som arbetar med FoU som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna.

Tillgänglig statistik visar att en stor andel av de företag som använder FoU-avdraget är små och medelstora företag. I kommande översyner av FoU-avdraget behöver man tillse att anställda som arbetar med FoU på deltid inte faller utanför kriterierna för nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Ladda ner Företagarnas remissyttrande över promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU-avdrag) som Pdf-fil. 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.