För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar – Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang

Företagarna är i stort positiva till EU-kommissionens förslag till trespråkslösning inom ramen för ett framtida EU-patentsystem, men anser dock principiellt att det hade varit ännu bättre med en lösning där EU-patent behandlas, utfärdas och publiceras på engelska.

Företagarna har fått rubricerat förslag på remiss. Företagarna får med anledning härav framföra följande.

Företagarna välkomnar att EU-kommissionen presenterat ett förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang. Detta är ett konkret steg framåt i det långlivade arbetet för att skapa ett gemensamt patentsystem inom EU. Det är positivt att förslaget präglas av en grundsyn om att EU-patentsystemet inte ska betungas av onödiga översättningskostnader.

Företagarna ställer sig i stort positiva till EU-kommissionens presenterade förslag till översättningsarrangemang. Förslaget innebär en trespråkslösning där engelska, tyska och franska blir officiella språk inom ramen för ett patentsystem inom EU. Den föreslagna lösningen bygger på nuvarande språkordning enligt Europeiska patentkonventionen (EPC) och är redan känt av användarna, varför detta framstår som en pragmatisk och acceptabel lösning under rådande förhållanden.

Vi anser dock principiellt att det hade varit att föredra om man hade kunnat presentera en lösning där EU-patent både behandlas, utfärdas och publiceras på engelska (motsvarande "option 1" i EU-kommissionens konsekvensanalys). Det vore av betydelse inte minst från rättssäkerhetssynpunkt med en sådan språkordning.

Företagarna anser vidare att förslagets artikel 4 rörande översättning i händelse av tvist, måste utformas på ett tydligare sätt. Det bör därvid bl.a. preciseras under vilka förutsättningar och vid vilken tidpunkt som sådana översättningar ska kunna krävas. Vidare bör klargöras om bestämmelsen bara gäller intrångstvister eller även tvister rörande ogiltighet.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar - EU-patentets översättningsarrangemang

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.