För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Platt skatt - skattemodell i en global kunskapsera

En skattereform ska utredas och eventuellt genomföras under de kommande åren. Boken Platt skatt – Skattemodell i en global kunskapsera, är ett inspel i debatten om hur det är möjligt att sänka skatten på arbete för medel- och höginkomsttagare och förenkla skattereglerna för företagare.

Beställ ditt exemplar av boken Platt skatt  – skattemodell i en global kunskapsera.

Nu kan du även läsa boken på nätet: Ladda ner Platt skatt – skattemodell i en global kunskapsera (pdf).

I boken Platt skatt – skattemodell i en global kunskapsera, argumenterar författarna för att den statliga inkomstskatten på arbete bör avskaffas. Sverige har OECD:s högsta marginalskatter på arbete. Allt fler kommer nu till insikt om skatternas betydelse för incitamenten att arbeta, utbilda sig och driva företag. En marginalskatt på 75 procent, när obligatoriska avgifter och konsumtionsskatter räknas med, är inte hållbar i ett samhälle som eftersträvar välstånd och innovation.

Författarna argumenterar i Platt skatt för att vi sannolikt lever på lånad tid när det gäller den höga beskattningen av arbete, av flera skäl:

 •  Företag i Sverige behöver kunna rekrytera de bästa.
 •  Det bör alltid löna sig att jobba ytterligare en timme.
 •  Välutbildades kompetens behöver utnyttjas bättre.
 •  Nyanlända vill kunna göra klassresor i sitt nya land och förverkliga drömmar.
 •  De investeringar staten gör i högre utbildning kan ge bättre avkastning om välutbildade inte hämmas från att jobba mer.
 •  För ökade investeringar i nya företag krävs ökat privat sparande.
 •  Att få behålla mer av sin lön i plånboken ger mer personlig frihet.

I boken förs flera skäl fram för varför platt skatt på arbete är att föredra utifrån skatte- och rättviseteori:

 •  Högre grad av likabehandling, samtidigt som skatteförmågeprincipen upprätthålls.
 •  Ansträngning och förtjänst belönas mer.
 •  Minskade skattekilar och ökad potential för samhällsekonomisk effektivitet.
 •  Minskad skatt på marginalen ger individen utrymme och frihet, liksom ansvar, för mer egna beslut om konsumtion och sparande.
 •  Med tanke på Sveriges placering på Lafferkurvan leder en övergång till platt skatt sannolikt inte till någon minskning av statens skatteintäkter på sikt.

 

Om boken Platt skatt

1998 gav Företagarna tillsammans med TCO ut boken Platt skatt - skattevision för en ny tid. Författare var dåvarande TCO-ekonomen Henrik Mitelman och Företagarnas dåvarande skatteansvarige Hans Peter Larsson. Då var vi före vår tid. Boken gjorde ett starkt avtryck i skattedebatten. Utgångspunkterna då var förenkling av skatteregler för företagare, en växling av bidrag mot sänkta skatter, att få ner skatten på arbete både för låg- och höginkomsttagare och att sänka skattetrycket.

Sedan dess har skatten på lägre inkomster sänkts genom jobbskatteavdragen och skattetrycket sjunkit från drygt 52 till 44 procent. Det har varit en viktig förändring. Där Sverige fortfarande sticker ut är genom höga marginalskatter. En kommande skattereform bör åstadkomma en sänkning av skatten på arbete för medel- och höginkomsttagare och en förenkling av skattereglerna för företagare.

Företagarnas medlemmar strävar framåt. De vill skapa välstånd genom entreprenörskap, optimism och ökad sysselsättning. Platt skatt på arbetsinkomster är rätt väg att gå av rättviseskäl, för att gynna sparande och investeringar i företag och för att göra skattesystemet mer överskådligt och enhetligt. Sverige har potential att få ett av världens bästa skattesystem - om vi väljer det.

Därför ger Företagarna nu ut denna bok, utifrån dagens förutsättningar. Författare denna gång är Företagarnas skattepolitiske expert Patrick Krassén och Hans Peter Larsson.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.