För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Lärlingsutbildning

Vi tror på yrkesorienterad utbildning och har varit drivande i frågan om att få igenom läringsutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå för hantverkare.

 Lärlingsutbildningen är sedan 2011 en permanent del av gymnasieskolan. Lärlingsutbildningen är ett yrkesinriktat program där hälften av studierna är förlagd till en arbetsplats.

Företagarna har varit drivande i etableringen av lärlingsutbildningen. Som exempel kan nämnas de lärlingsbroschyrer som Företagarna tagit fram för spridning till elever och studievägledare inför gymnasievalet, den senaste är inspirationsskriften Lärling 2011. Lärlingsutbildningens betydelse för att lösa företagens problem med att hitta rätt arbetskraft har till exempel lyfts fram i rapporten Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan. Företagarna har suttit i regeringens nationella lärlingskommitté. Viktiga frågor som Företagarna driver inom lärlingsutbildningen är dels att säkra tillgången till skickliga yrkeslärare och att företagen som utbildar lärlingar får en rimlig ersättning för sitt utbildningsansvar genom den så kallade lärlingspengen. Myndigheten för yrkeshögskolan

Genom Myndigheten för Yrkeshögskolan kan utbildningsanordnare få finansiering för att genomföra eftergymnasiala yrkesinriktade utbildningar upp till 2 år. Flertalet hantverksyrken kräver en eftergymnasial utbildning.

Företagarna har varit drivande i etableringen av Myndigheten för yrkeshögskolan. Företagarna sitter i myndighetens arbetsmarknadsråd. Arbetsmarknadsrådets främsta uppgift är att bistå med kunskap och underlag kring vad arbetsmarknaden efterfrågar för utbildningar.

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.