headphones newspaper video-player

Mästare & gesäller

Med Gesäll- och Mästarbrevet kan du med stolthet visa din yrkeskompetens för dina kunder och uppdragsgivare.

Vad är ett gesällbrev?

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti till kunder och uppdragsgivare. För att få brevet krävs att du klarar gesällprovet där du testas i yrkets nödvändiga kunskaper, både praktiska som teoretiska. För att hålla hög kvalité och aktualitet på gesällprovet görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation.

Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige utfärdas drygt 1000 gesällbrev per år. I dag kan en ta sitt gesällbrev i 70 olika yrken.

 

Vad är ett mästarbrev?

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet för hantverkare och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverkare. Genom sin kombination av kompetens och pålitlighet ger Mästarbrevet mycket stor kundtrygghet. 

Mästarbrev finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige utfärdas drygt 300 mästarbrev per år. I dag kan man ta sitt Mästarbrev i omkring 60 olika yrken. De äldsta kända Mästarbreven i Sverige är från 1300-talet.

För att hitta Mästare kan en använda Mästarregistret.se

Information om hur du tar Gesäll- och Mästarbrev i olika yrken hittar du på Hantverksrådets hemsida

 

Sveriges hantverksråd

Sveriges Hantverksråd har myndighetsuppdraget att utfärda och återkalla mästarbrev samt fastställa provbestämmelser för Gesäll- och Mästarbrev. Företagarna utser tre av sex styrelseledamöter i Sveriges Hantverksråd. Övriga huvudmän är Hantverkarnas Riksorganisation och Svenskt Näringsliv. Företagarna företräds i Hantverksrådet av anslutna branschförbund.

Läs mer om Hantverksrådet och den aktuella styrelsen på Hantverksrådets hemsida

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.