headphones newspaper video-player

Zoobranschens Riksförbund

Zoobranschens Riksförbund (ZOORF) grundades 1975, och är en intresse- organisation för alla yrkesverksamma inom svensk zoologisk fackhandel, detaljister, grossister, tillverkare och skolor. Genom att fungera som en koordinerande informationskanal, ges bistånd och hjälp till gagn för branschen, myndigheter och andra intressenter. ZOORF drivs utan eget vinstintresse och verkar för och stärka hemdjurshållningen i Sverige samt för en seriös och kvalitativ zoofackhandel genom utbildning/kompetensutveckling. Förbundet har idag ca 380 medlemmar.

Kontakt:
Zoobranschens Riksorganisation
Box 8221
200 41 Malmö
040-92 92 91
info@zoorf.org
www.zoorf.org

Besöksadress Smålandsgatan 15, Malmö

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD