headphones newspaper video-player

Swedish Software

Swedish Software är en förening för företag i Sverige som äger och utvecklar programvara.

Som medlem får ditt företag tillgång till it-avtal i toppklass, liksom en rad andra förmåner. Swedish Softwares övergripande mål är att bli Sveriges bästa branschförening inom it. Ett annat viktigt mål är att öka antalet medlemsföretag.

Swedish Software
Box 2087
103 12 Stockholm
Tel: 08- 14 53 50
info@swedishsoftware.se
www.swedishsoftware.se