headphones newspaper video-player

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) är branschorganisationen för Sveriges Skorstensfejarmästare. Våra medlemmar finns i nästan alla Sveriges kommuner och utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder med tillhörande rökkanaler. Våra medlemsföretag kan också erbjuda tjänster inom områdena uppvärmningsekonomi, ventilation och miljöskydd.

Kontakt:
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Styrmansgatan 19
114 54 Stockholm
08-663 58 60
info@skorstensfejare.se
www.sverigessotare.se