headphones newspaper video-player

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörer

Sveriges Lås och säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR), är en rikstäckande organisation för låssmedsföretag och säkerhetsinstallatörer.

SLR organiserar cirka 190 företag.

Kontakt:
Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörer
Granviksliden 2, 435 35 MÖLNLYCKE.
08-721 40 55
kansli@slr.se
www.slr.se