headphones newspaper video-player

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är det Svenska Åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Som organisation verkar man för att förbättra förutsättningarna och vilkoren för den svenska åkerinäringen. Viktigaste uppgiften är att öka konkurrenskraften för medlemsföretagen och representera medlemmarna  hos beslutsfattare. Ca 80 % av alla svenska åkeriföretag är medlemmar.

Kontakt
Sveriges Åkeriföretag
Kungsgatan 33
103 89 Stockholm
Box: 7248
010-510 54 00

info@akeri.se
www.akeri.se