podcast news play företagaren I media förmån faq

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är det Svenska Åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Som organisation verkar man för att förbättra förutsättningarna och vilkoren för den svenska åkerinäringen. Viktigaste uppgiften är att öka konkurrenskraften för medlemsföretagen och representera medlemmarna  hos beslutsfattare. Ca 80 % av alla svenska åkeriföretag är medlemmar.

Kontakt
Sveriges Åkeriföretag
Kungsgatan 33
103 89 Stockholm
Box: 7248
010-510 54 00

info@akeri.se
www.akeri.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.