headphones newspaper video-player

Svenska Uppfinnareföreningen

Svenska Uppfinnareföreningen samlar alla Sveriges uppfinnare oavsett var de befinner sig i utvecklingsstadiet av en uppfinning. Svenska Uppfinnareföreningen med lokala medlemsföreningar är den organisation i Sverige som beaktar och tar tillvara den fria uppfinnarens intressen.

Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället.
Verksamheten står på ideella grunder är allmännyttig och partipolitiskt obunden.

Föreningen grundades 1886 av den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Det gör Svenska Uppfinnareföreningen till världens äldsta uppfinnarförening.

Svenska Uppfinnareföreningen bildar ett nätverk där målgruppen uppfinnare och småföretagare har tillgång till, och stödjer varandra, med kompetenslyft, rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, förebilder och inspiration.

Kontakt:
Svenska Uppfinnareföreningen
Kristinehovsgatan
117 29 Stockholm
Mailbox: 512

070-390 38 33
info@uppfinnare.se
www.uppfinnare.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD