headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Svenska Sebo

Svenska Sprängentreprenörers Branschorganisation organiserar företag med spräckning av sten, berg och betong med hjälp av krutpatroner i sin verksamhet.

Vi finns till för att främja våra medlemmars ekonomiska intressen, och stödja dem i deras dagliga arbete. Ett av de främsta syftena är att skapa säkrast möjliga arbetsplatser.

Vi anser att en nollvision vad gäller olyckor och incidenter är möjlig inom stenspräckning, vilket är helt unikt för den här typen av arbeten.

En förutsättning för det är att man på olika myndigheter tillägnar sig kunskap om metoden, och att ett samarbete sker som underlättar användandet av produkten.

Svenska SEBO
C/o Anki Bengtsson
Klintvägen 2
506 70 Frufällan
info@svenskasebo.se
www.svenskasebo.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap