headphones newspaper video-player

Svenska Brandsäkerhetsföretag

Svenska Brandsäkerhetsföretag (SVEBRA) är en branschorganisation för företag som arbetar med brand- och skyddsmateriel samt utbildning och konsultverksamhet inom brand- och utrymningssäkerhet.

SVEBRA organiserar 94 medlemsföretag.

Kontakt

Kontakt:

Svenska Brandsäkerhetsföretag
Boviksvägen 1, 931 37 Skellefteå
08-363 112

kansli@svebra.org
www.svebra.org