podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Sefif - sätter fristående förskolor i fokus

Sefif är en nationell branschorganisation, grundad 1992, som bevakar och driver de fristående förskolornas intressefrågor och marknad.

Sefif verkar för

  • Lika villkor oavsett driftsform
  • En fortsatt mångfald av huvudmän och förskolor 
  • Valfrihet och rätten för föräldrar att välja sin förskola
  • Kvalitetsutveckling

Kontakt

www.sefif.se

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.