podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Sefif - sätter fristående förskolor i fokus

Sefif är en nationell branschorganisation, grundad 1992, som bevakar och driver de fristående förskolornas intressefrågor och marknad.

Sefif verkar för

  • Lika villkor oavsett driftsform
  • En fortsatt mångfald av huvudmän och förskolor 
  • Valfrihet och rätten för föräldrar att välja sin förskola
  • Kvalitetsutveckling

Kontakt

www.sefif.se

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.