podcast news play företagaren I media förmån faq

Sefif - sätter fristående förskolor i fokus

Sefif är en nationell branschorganisation, grundad 1992, som bevakar och driver de fristående förskolornas intressefrågor och marknad.

Sefif verkar för

  • Lika villkor oavsett driftsform
  • En fortsatt mångfald av huvudmän och förskolor 
  • Valfrihet och rätten för föräldrar att välja sin förskola
  • Kvalitetsutveckling

Kontakt

www.sefif.se

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.