headphones newspaper video-player

Sefif - sätter fristående förskolor i fokus

SEFIF - organisation för fristående förskolor och påverkar förskolepolitiken sedan 1992.

Genom information, rådgivning och kompetensutveckling löser SEFIF förskolans vardag. Bland medlemmarna finns mångfalden representerad med olika pedagogiska inriktningar och verksamhetsformer; föräldra- och personalkooperativ, aktiebolag, ideella föreningar, stiftelser. Tyngden i SEFIF är att nätverka och samverka med medlemmar, kommuner, myndigheter och organisationer för en likvärdig förskola. SEFIF är en partipolitiskt obunden branschorganisation.​

Kontakt

www.sefif.se