headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Branschföreningen Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation samlar verksamma kiropraktorer som är utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer från en internationellt godkänd utbildningsanstalt.

Kontakt:
Rådmansgatan 40
106 67 Stockholm

076- 050 51 34
kansli@lkr.se
www.lkr.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap