headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

International Coach Federation Sweden

Internation Coach Federation Sweden (ICF Sweden) samlar Sveriges certifierade coacher och arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.

Kontakt:
ICF Sverige
Torsby Bergstig 1
139 51 Värmdö
info@icfsverige.se
www.icfsverige.se 

Ordförande
Lena Gustafsson
0708-77 61 86
lena@guldkanten.com

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap