podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

International Coach Federation Sweden

ICF (International Coaching Federation) är det globala branschorganet för professionella coacher och i Sverige är ICF det nationella coachbranschförbundet inom Företagarna, Sveriges största företagsorganisation.

 ICF verkar för coachingprofessionens utveckling på marknaden och i Sverige anordnar vi utbildningar, events och nätverksträffar mm i syfte att främja både våra medlemmars och våra medlemmars kunders intressen.

Vi är stolta att vara en del ICF som är världens största organisation för professionellt utbildade coacher. Vi delar den globala visionen, missionen, kärnvärderingarna och de strategiska inriktningarna och har som uppgift att effektuera dessa på den svenska marknaden.

Kontakt:
ICF Sverige
Torsby Bergstig 1
139 51 Värmdö
info@icfsverige.se
www.icfsverige.se 

Ordförande
Dennis Larsson
dennis.larsson@moso.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.