headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

International Coach Federation Sweden

Internation Coach Federation Sweden (ICF Sweden) samlar Sveriges certifierade coacher och arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.

Kontakt:
ICF Sverige
Torsby Bergstig 1
139 51 Värmdö
info@icfsverige.se
www.icfsverige.se 

Ordförande
Dennis Larsson
dennis.larsson@moso.se

 

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap