För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Coachning för bättre ledarskap

Kan coachning vara nyckeln för att utveckla ditt ledarskap och få teamet att fungera bättre?
Coachning kan beskrivas som processer som frigör och utvecklar en människas eller grupps potential.

Ledarskapsutmaningarna har aldrig varit större än idag. Samtidigt som alla företag måste hantera konsekvenserna av kriser, nya affärsmodeller och nya produktionsmodeller som lean och agile, så kräver medarbetarna mer av sina chefer.

De vill ha coachande ledarskap, ledare som ser dem och ledare som kan skapa trygghet och en god arbetsmiljö i arbetet på distans. I dessa utmaningar finns det inget som är mer effektfullt än att ha tillgång till en coach att bolla med och utvecklas tillsammans med.

Dennis Kommuncoacherna.jpgNär är rätt tillfälle för en företagsledare att vända sig till en coach?

– Det enkla svaret är alltid men det mest rättvisa svaret är nog när företagsledaren känner att det behövs nya tankar, strategier och beteenden för att lösa de utmaningar som finns på agendan, säger Dennis Larsson, senior ledarskapscoach och ordförande i organisationen International Coach Federation (ICF) Sweden som också är ett branschförbund hos Företagarna.

Kan ditt team bli mer effektivt?

De flesta företag och organisationer har också gått över till teambaserade organisationsformer, men bara 10-20 procent av alla team arbetar effektivt tillsammans. Mångårig forskning vid Harvard har visat att en av de faktorer som särskiljer högpresterande ledningsgrupper är att de har tillgång till en teamcoach som arbetar med att utveckla teamets arbetsprocesser.

Coaching beskrivs ibland som framtidens kompetensutveckling. I så fall är framtiden redan här. I ökande grad används professionella coacher som intern och/eller extern resurs i organisationer som satsar på sin personal, sitt ledarskap och sin måluppfyllnad. Coaching används för att hitta lösningar på problem men framförallt för att göra det som är bra ännu bättre.

Coaching kan beskrivas som processer som frigör och utvecklar en människas eller grupps potential. Ett sätt att kommunicera och samarbeta som främjar handling och inlärning – på det privata eller yrkesmässiga planet – genom att medvetandegöra, utmana och motivera med fokus på nutid, framtid och lösningar snarare än att gräva ned sig i problem och frågor kring varför. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är experten i hens liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

Lär dig om ledarskap i Företagarpodden #302: Hitta rätt i stället för att leta fel 

Så här jobbar en coach

  • Utforskar, förtydligar och håller samtalet inom ramen för det klienten vill
    uppnå genom aktivt lyssnande och närvaro
  • Uppmuntrarklienten till självinsikt genom direkt kommunikation
  • Ställer kraftfulla frågor för att klienten ska få nya insikter och lösningar
  • Skapar goda förutsättningar för att klienten ska ta ansvar och göra framsteg

Coaching handlar om att se möjligheter. Men inte om att blunda för realismen, ignorera begränsningar och ignorera svårigheter. Din coach är en medmänniska som med kunskap om processen kan och vill följa dig genom tvivel, hinder och motstridiga känslor när du vill förändra något.

Coachen kan hjälpa dig hålla uppe bilden av dig själv som kunnig, kapabel och stark om du själv känner dig liten, svag och ute på djupt vatten men som också kommer att acceptera och stötta dig när du väljer att stanna kvar på stranden och vara nöjd i det som är. Coaching handlar om att ge dig utrymme och stöd att reflektera, att göra medvetna val och genom det hitta din väg.

Läs också: Välbefinnande och resultat med hållbara team

Så säger forskningen om coaching

Det finns idag en omfattande forskningsbas kring effekterna av coaching. En omfattande metastudie gjord redan 2013* visa att coaching har avgörande positiv effekt på flera parametrar. Måluppfyllelse ökar med coaching med 74 procent och prestanda med 60 procent. Men vi blir inte bara effektivare, vi trivs också bättre (46 procent ökning) och blir bättre på att anpassa oss och hantera spänningar (43procent ökning vid coaching)

Studien visar även att ledare som låter sig själva bli coachade är mycket mer skickliga i tillämpningen av coachande ledarskap vilket i sin tur också visat sig leda till totalt sett mer framgångsrika ledare och chefer. Den ledare som själv sätter sig i klientstolen vinner alltså både positiva effekter för egen del och spinoff-effekter i sitt ledarskap.

Hur hittar man rätt coach?

– För dig som vill anlita en professionellt utbildad och certifierad coach hittar du enklast det på ICF:s hemsida, tipsar Dennis Larsson.

– Där kan du också söka efter de kriterier som är rätt för dig.

Tips!

För dig som vill veta mer om coaching finns vidare läsning på ICF Sveriges hemsida www.icfsverige.se. ICF är ett branschförbund hos Företagarna.

* Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2013). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology, 1-18

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.