headphones newspaper video-player

Företagarna här för att bygga

27 jun 2019
Politik är konflikt, men politikens uppgift är att bygga – att underlätta den uppgiften för politikerna är ett av Företagarnas mål i Almedalen, skriver Företagarnas samhällspolitiska chef Patrik Nilsson.

Vi vill att Sverige ska stå sig starkt med hög konkurrenskraft och en hög livskvalitet. Företagarnas vision handlar om att lämna över ett land till kommande generationer som är bättre än det land vi lever i nu. Därför är Företagarnas politiska förslag alltid konstruktiva och förankrade i verkligheten. Men precis som våra medlemmar som nästan alltid tror att morgondagen är ljus, genomsyras förslagen dessutom av en förhoppning om en ännu bättre framtid.

Politik är konflikt. En spännande kamp mellan ideologi och viljor. Så ska det vara, men ibland hamnar konflikten i vägen för vad jag trots allt tycker är politikens huvuduppgift. Närmare bestämt att bygga – göra oss som folk starka och rustade för att ta oss an de utmaningar som kommer. Vårt jobb på Företagarna blir därför ofta att påminna om det. Att med genomtänkta förslag hjälpa till med samhällsbygget.

Företagarnas vision handlar om att lämna över ett land till kommande generationer som är bättre än det land vi lever i nu.

Och vi har också de allra bästa verktygen för att göra Sverige bättre. Sveriges små och medelstora företag har stått för 4 av 5 nya jobb de senaste decennierna. De har historiskt också varit de största integrationsmotorerna i samhället. Små och medelstora företag finansierar hela 29 procent av kommunernas välfärd. Våra medlemmar är välfärdsbyggare, välfärdsskapare.

Men det stannar inte där. Bland de mindre företagen finns också nytänkande och innovationskraft. De stagnerar sällan, för skulle de göra det så springer möjligheterna ifrån dem. Spännande nog verkar de också ställa om mycket snabbare till samhällets utmaningar än exempelvis stora företag. Kanske just därför.

Vi på Företagarna åker självklart till Almedalen för att sprida budskapet om hur vi bygger samhället. Med konstruktiva förslag på hur vi organiserar arbetsmarknaden för att möta de förändringar som en ökad globalisering och digitalisering innebär. Samma gäller för vårt skattesystem. Och vårt socialförsäkringssystem. Båda utmanas av förändringar i samhället.

Med Sveriges småföretag löser vi Sveriges utmaningar. Följ gärna oss på plats i Almedalen eller via våra kanaler. 

Patrik Nilsson.jpg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD