headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Som arbetsgivare har du ett ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Förebygga sexuella trakasserier på företaget

7 nov 2017
Som företagare med anställda ska du ha rutiner och riktlinjer för din verksamhet för att förebygga att sexuella trakasserier förekommer.

Vad bör dessa riktlinjer innehålla? Enligt Diskrimineringsombudsmannen bör det i riktlinjerna framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras.

Dessutom ska du som arbetsgivare ta fram rutiner som förklarar hur du agerar om trakasserier eller andra repressallier har inträffat, eller påstås ha inträffat. 

Läs gärna mer om hur du som företagare förebygger sexuella trakasserier på Diskrimineringsombudsmannen.se

Har du en fråga?

Som medlem i Företagarna kan du kostnadsfritt ringa våra jurister och får hjälp och stöd med din fråga.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap