podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

FDM v. 16

Tema: Ett attraktivt företagsklimat är grunden för svenskt välstånd

I detta avsnitt har vi med oss Företagarna nya expert inom regelförenkling Erik Östman som kommer att prata om sitt arbete med att identifiera regelverk i behov av förenkling eller avveckling för att göra det enklare och mindre kostsamt att driva företag. Ett attraktivt företagsklimat är grunden för svenskt välstånd. Det är drivna företagare som skapar jobb och skatteintäkter. Den samlade regelbördan, regeltillämpning och lokalt företagsklimat är ständigt en fråga politiker och organisationer bör jobba med. Vid detta tillfälle har du möjlighet att ställa frågor och ge inspel på de regler situationer som du anser är onödigt komplicerade eller helt enkelt onödiga för dit företagande.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.