podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Företagarna Digitala Mötesrum v.38

Tema: Valanalys – Vad kan det betyda för dig som företagare?

Nu är rösterna räknade och det står klart att det blir regeringsskifte under kommande fyra åren. Den här veckan har vi med oss Företagarnas tf. samhällspolitiske chef Patrick Krassén som analyserar valutgången och resonerar kring vad detta konkret kan komma att betyda för dig som företagare.

Missa inte möjligheten att själv få vara med att resonera och diskutera läget och vad vi kan komma att se framöver utifrån ett företagspolitiskt perspektiv.

Patrick Krassén
Tf, Samhällspolitiskt chef och expert på skattepolitik, innovationspolitik och krisstödsfrågor.

Frågor som är och har varit viktiga: Skatter för företagare. I synnerhet 3:12-reglerna, arbetsgivaravgifter och gröna skatter, men också rättssäkerhetsfrågor i beskattningen och internationell bolagsbeskattning. Arbetar också med frågor som rör generationsväxling och ägarskifte, statliga krisstöd till företag, insolvensrelaterade frågor, immaterialrätt och småföretagsinriktad innovations politik.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.