headphones newspaper video-player

LIVE: Ett år med corona

I detta avsnitt av Företagarna LIVE reder vi ut det nya stödet för korttidspermittering som snart kan sökas - det skiljer sig rejält från det tidigare.

En del av programmet ägnar vi  särskilt åt det nya stödet för korttidsarbete/korttidspermittering som snart kan sökas.

Regeringen har meddelat att de kommer förlänga möjligheten till stöd för korttidspermittering. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett helt nytt stöd som på flera punkter fungerar annorlunda. Samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Medverkar gör  Laura Brandell Tham, biträdande avdelningschef på Tillväxtverket, Företagarnas expert på arbetsrätt, Lise-Lotte Argulander. Vi har även med oss Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef Företagarna och Annalena Sjölund, Miljökompass. Programmet leds av Günther Mårder.

Taggar
Riks