För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Delägare i handelsbolag får äntligen omsättningsstöd

Publicerad 21 mar 2021
Det var fel att stänga delägare i handelsbolag ute från omsättningsstöd från början, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.
Efter lång väntan kommer även fysiska delägare i handelsbolag kunna ta del av stöd för omsättningstapp på grund av pandemin. Foto: Shutterstock.com.

Nu har regeringen fattat beslutet som gör det möjligt för också handelsbolag med minst en fysisk person som delägare att ansöka om omsättningsstöd. Företagarna välkomnar beslutet.

− De här företagarna borde ha omfattats redan när omsättningsstödet började gälla i höstas, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.Patrick rund.png

Det nya stödet kommer att gå att söka från den 29 mars och omfattar månaderna mars 2020 till februari 2021. Precis som i fallet omsättningsstöd för enskild firma görs själva ansökan på Boverkets webbplats, men det är länsstyrelserna som handlägger, beslutar och informerar om stödet. Se mer information i faktarutan.

Lika stora behov som andra

Företagarna har sedan oktober arbetat för att stödet ska komma på plats. I remissyttrandet över promemorian Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare poängterades att delägare i handelsbolag inte omfattas av det föreslagna stödet och Företagarna uppammande regeringen att återkomma om dessa företagares behov av anpassade stödinsatser.

− Vi reagerade på att regeringen inte angav något skäl till att delägare i handelsbolag stängdes ute. Förvisso rör det sig om en mindre grupp företagare än de enskilda näringsidkarna, men många företagare med handelsbolag är småföretagare och har också drabbats hårt av krisen, säger Patrick Krassén.

Omsättningsstödet till handelsbolag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fakta om omsättningsstöd för handelsbolag

Stödet gäller handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som drabbats av ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin.

Stödet kan sökas från och med 29 mars 2021.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stödet. Ansökan görs på Boverkets webbplats.

Stödet är indelat i olika stödperioder:

  • Mars-april 2020: minst 30 % omsättningstapp; stöd med 75% av omsättningstappet
  • Maj 2020: minst 40 % omsättningstapp; stöd med 75% av omsättningstappet
  • Juni-juli 2020: minst 50 % omsättningstapp; stöd med 75% av omsättningstappet
  • Augusti-oktober 2020: minst 40 % omsättningstapp; stöd med 75% av omsättningstappet
  • November-december 2020: minst 30 % omsättningstapp; stöd med 90 % av omsättningstappet
  • Januari-februari 2021: minst 30 % omsättningstapp; stöd med 90 % av omsättningstappet

Tappet i omsättning jämförs med referensperioden som är motsvarande period 2019.

Omsättningskrav:

  • Mars-oktober 2020: nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 200 000 kronor.
  • November 2020-februari 2021: nettoomsättningen under 2019 ska vara minst till 180 000 kronor.

Kravet på lägsta nettoomsättning beräknas per delägare i handelsbolag.

Högsta möjliga stödbelopp:

Mars-juli 2020: maximalt 120 000 kronor

Augusti-oktober 2020: maximalt 72 000 kronor

November-december 2020: maximalt 48 000 kronor.

Januari-februari 2021: maximalt 48 000 kronor.

Maximalt stöd per fysisk person som är delägare är i snitt 24 000 kronor per månad.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna